Vi utnyttjar den senaste digitala röntgentekniken ochh samtliga bilder som behövs kan tas undersamma besök.

Vid mera omfattande skiktröntgenundersökningar, vid t.ex. implantatplanering, samarbetar vi med Tomodent

Kontakter

Dentori Tandklinik
Universitetsgatan 19 A, 3 vån.
20100 Åbo

Tidsbeställning:
Tel (02) 414 0600

Öppettider:
Må-To 8.00 - 17.45
Fre 8.00 - 15.45