Tandprotetik är specialitet inom tandvården. I protetiken ersätts tänder eller saknande vävnad med hjälp av fasta eller löstagbara system.

I samarbete med högklassiska tandlaboratorier erbjuder vi moderna metoder och material.

  • Kronor och bryggor (broar)
  • Laminat och laminatkronor
  • Keramiska fyllningar
  • Del- och helproteser samt täckproteser
  • Implantprotetik
  • Fiberförstärkta arbeten
  • Bettskenor

Kontakter

Dentori Tandklinik
Universitetsgatan 19 A, 3 vån.
20100 Åbo

Tidsbeställning:
Tel (02) 414 0600

Öppettider:
Må-To 8.00 - 17.45
Fre 8.00 - 15.45