Kirurgisk vård i premedicinering eller narkos

Behandling kan utföras i narkos i mottagningsrummena eller i operationssalen. Narkos används i samband med större kirurgiska ingrepp, stark tandvårdsrädsla eller när vård inte annars går att utföra, till exempel på grund av kraftig kräkreflex.

Alltid behöver man inte narkos, oftast räcker sedation, dvs. avslappning med hjälp av mediciner.

Kontakter

Dentori Tandklinik
Universitetsgatan 19 A, 3 vån.
20100 Åbo

Tidsbeställning:
Tel (02) 414 0600

Öppettider:
Må-To 8.00 - 17.45
Fre 8.00 - 15.45