Behandling av tandköttsinflammationer

Vid behandling av tandköttsinflammationer samarbetar hygienisten med din egen tandläkare.

God vård av tänderna hemma, förbättrar prognosen.

Vi tillhandahåller även kirugisk behandling av långt framskriden parodontit, dvs inflammation av tandbenet.

Vi behandlar också peri implantit dvs. infektioner som förekommer i samband med implantat.

Kontakter

Dentori Tandklinik
Universitetsgatan 19 A, 3 vån.
20100 Åbo

Tidsbeställning:
Tel (02) 414 0600

Öppettider:
Må-To 8.00 - 17.45
Fre 8.00 - 15.45